Skip to content

Month: December 2020

MQTT Nedir? – MQTT protokolü ile ESP8266’yı kontrol etme

Arduino ve MQTT – MQTT protokolü ile ESP8266’yı kontrol etme IoT, hayatımızda her geçen gün daha fazla yer ediniyor. Akıllı, birbirleriyle iletişimde olan cihazların sayısı artıyor. İki cihaz arası iletişim, IoT’nin en önemli çalışma alanlarından biri. İletişimin güçlü ama sisteme çok yük bindirmeyecek biçimde olması, güvenli ancak karmaşık olmaması çok önemli. Bunun yanında kullanılacak iletişim sisteminin, uygulanabilirliği de önemli.MQTT Nedir? MQTT, iki cihaz arasındaki iletişimi baz alan, açık kaynaklı, OASIS…

ARM Assembly – VisUAL2 ile basit ARM Assembly örnekleri

Bildiğiniz gibi bilgisayarlar, işlemcilerden oluşur. İşlemcilerin ise, kendilerine has dilleri vardır. Bu dile, kısaca 0 ve 1’lerden oluşan, işlemcinin Bitler vasıtasıyla iletişim kurduğu dil diyebiliriz. Makine dilinin nasıl kullanılacağı işlemci türüne, mimarisine göre değişir. İşlemciyle ancak makine dilini kullanarak anlaşabilirsiniz. Bu dil, alıştığımız programlama dillerine göre oldukça farklıdır ve öğrenmesi zordur. Zaten temelinde bu zorluk ve bir noktada işin çok uzaması sebebiyle, günüzdeki programla dilleri var. (C, Java, Python gibi).…